www.topvijver.nl

 

VIJVERPOMPEN

Taak vijverpomp

De belangrijkste taak van een vijverpomp is zorgen voor watercirculatie in de vijver. Deze watercirculatie zorgt ervoor, dat de vijver kan ‘ademen’. Afvalstoffen van de vijver zoals methaan en ammoniak worden hierbij aan de atmosfeer afgegeven; zuurstof en koolzuur kunnen juist makkelijker worden opgenomen uit de lucht.
Daarnaast kan een vijverpomp een vijverfilter van water voorzien. Ook een waterval, fontein of beekloop worden met behulp van een pomp gevoed.

Vijverpomp: watercirculatie in de vijver  

Een vijverpomp zorgt voor watercirculatie in de vijver. Door watercirculatie verloopt de uitwisseling van gassen tussen het vijverwater en de atmosfeer efficiënter.

Een vijverpomp kan ook gebruikt worden voor de wateraanvoer naar een (biologisch) filter of een watervalletje bij de vijver.

 

Een vijverpomp kiezen

Vijverpompen bestaan in verschillende soorten. Hieronder staan de belangrijkste kenmerken:

Pompvermogen
Het pompvermogen geeft aan, hoeveel liter water de pomp per uur kan verpompen. Een pomp met de aanduiding 4.000 zal dus 4.000 liter water per uur verplaatsen. Deze aanduiding is de maximumcapaciteit, zonder dat rekening is gehouden met verlies van vermogen door vijverslangen en opvoerhoogte. In de praktijk zal de pomp daarom minder water geven.

Vijverslang en opvoerhoogte
Wanneer water door een slang geperst wordt, levert dat weerstand op voor de pomp, die daardoor minder liters per uur zal kunnen pompen. Hetzelfde geldt voor de opvoerhoogte. Dit is de verticale afstand tussen de plaats van de pomp en het hoogste punt waar het water heen gepompt wordt. Hoe groter deze afstand is, des te minder water zal de pomp kunnen verplaatsen. In de praktijk kan het capaciteitsverlies al snel oplopen tot meer dan 25%.

Het vermogen van de pomp moet afgestemd worden op de vijverinhoud en de taken die de pomp krijgt, zoals het van water voorzien van een biologisch filter. Als gemiddelde kan aangehouden worden, dat het vermelde pompvermogen tussen de 25% en 40% van de vijverinhoud moet zijn.

Voorbeeld pompkeuze
Wat betekent dit bijvoorbeeld voor een vijver met een inhoud van 20.000 liter? De pomp moet een vermogen hebben tussen de 5.000 en 8.000 liter per uur. Als de pomp alleen maar dient voor watercirculatie kan volstaan worden met een model van 5.000 liter per uur. Wanneer ook een biologisch filter, een waterval of een fontein van water moeten worden voorzien, is een model met een capaciteit van 8.000 liter per uur geschikter.

Nautic Pro vijverpompen zijn professionele vijverpompen, die geschikt zijn voor zowel een natte als droge pompopstelling. Op deze pompen zit vijf jaar garantie.

(verkrijgbaar in webshop)

  Vijverpomp Nautic Pro: betrouwbare vijverpomp met 5 jaar garantie

 

Opstelling van de vijverpomp: nat of droog
Vijverpompen kunnen in een natte of droge opstelling geplaatst worden. Alle pompen zijn geschikt voor een natte opstelling; voor een droge opstelling moet er een speciale zuigaansluiting aanwezig zijn op de pomp.

Natte opstelling
Bij een natte opstelling staat de vijverpomp in de vijver. Met behulp van een persslang wordt het water naar bijvoorbeeld een biologisch filter of beekloop gevoerd.

Droge opstelling
Bij een droge opstelling staat de vijverpomp buiten de vijver. Met behulp van een zuigslang wordt het water uit de vijver gezogen. In de pomp wordt het water uit de zuigslang in een persslang gepompt, die bijvoorbeeld naar een filter of waterval kan lopen. Voor een goede werking kan de pomp het beste onder de waterlijn geplaatst worden.

Voordeel van een natte opstelling is dat de pomp makkelijker uit het zicht gehouden kan worden. Een droge opstelling maakt de pomp beter bereikbaar voor onderhoud.

Plaats van de vijverpomp in de vijver

Een belangrijke taak van de pomp is het zorgen voor watercirculatie. Dit gaat het beste, als de afstand tussen de plaats van de pomp en het punt waar het water weer terugstroomt in de vijver zo groot mogelijk is. Hierdoor circuleert al het water van de vijver en niet een klein deel.

Een pomp in een natte opstelling kan het beste op het diepste punt van de vijver geplaats worden. Hierdoor wordt ook de onderste waterlaag in beweging gebracht wordt. Om te voorkomen dat de pomp teveel bodemvuil opzuigt, kan deze op een kleine verhoging op de vijverbodem gezet worden (bijvoorbeeld op enkele bakstenen).

Vijverpomp in natte opstelling op vijverbodem  

Voorbeeld van een natte pompopstelling: de vijverpomp staat hier op de vijverbodem en pompt van daar uit het water naar (in dit geval) een biologisch filter.

Bij de pompopstelling is het belangrijk er voor te zorgen, dat de afstand tussen de pomp en het uitstroompunt zo groot mogelijk is.

 

Onderhoud van de vijverpomp

Een goede vijverpomp heeft niet veel onderhoud nodig. Over het algemeen is het voldoende, als de pomp één- of tweemaal per jaar schoongemaakt wordt.

Een vijverpomp kan tijdens het groeiseizoen (maart – oktober) het beste doorlopend aanstaan. Dit geldt zeker, als de pomp een biologisch filter van water voorziet. Als de watertoevoer zou stoppen, sterven de bacteriën in het filter af. De bacteriën hebben voortdurend zuurstofrijk water nodig.

In de winterperiode is het beter de vijverpomp niet te laten draaien. Tijdens de wintermaanden vormt zich onderin de vijver een waterlaag van vier graden Celsius. Deze relatief warme laag zorgt ervoor, dat vissen en amfibieën veilig kunnen overwinteren. Wanneer de pomp zou blijven draaien in de winter, wordt deze waterlaag gemengd met kouder water, waardoor de vissen kunnen sterven.

Een goede werkwijze is om de pomp aan het einde van het vijverseizoen (oktober) uit de vijver te halen. De pomp kan dan nagekeken en schoongemaakt worden en op een vorstvrije plek bewaard worden tijdens de winter. In het voorjaar kan de pomp weer teruggeplaatst worden in de vijver.

 

© 2014-2018 Topvijver. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Topvijver België worden gekopiëerd, overgenomen of op andere wijze openbaar worden gemaakt.