www.topvijver.nl

 

VIJVERWATER

Waterkwaliteit

Water is veruit de belangrijkste component in een vijver. Toch wordt hieraan niet altijd de aandacht besteed die nodig is. Het verschil tussen vijverwater van goede en slechte kwaliteit is dan ook niet eenvoudig te zien.

Goed vijverwater is rijk aan mineralen. Dit wordt ook wel hard water genoemd. Hard vijverwater bevat voedingszouten voor de zuurstofplanten en kan veel koolzuur (CO2) opnemen. Wanneer vijverwater te zacht is, zullen de zuurstofplanten niet goed groeien. De vijver krijgt last van problemen zoals algengroei en troebel water.

Om kraakhelder water te krijgen, zoals in de vijver op de foto, is de eerste voorwaarde dat het vijverwater voldoende hard is. Hard vijverwater bevat mineralen (voedingszouten). Zuurstofplanten in de vijver nodig hebben deze stoffen nodig voor hun groei.
  Helder vijverwater moet voldoende hard zijn

 

Waterhardheid

De waterhardheid geeft aan, wat de totale hoeveelheid mineralen is die in het vijverwater is opgelost. Deze mineralen zijn hoofdzakelijk calcium- en magnesiumverbindingen. De waterhardheid in een vijver wordt gemeten met twee waarden: de GH-waarde en de KH-waarde. Daarnaast kennen we de PH-waarde van het vijverwater, die gebruikt wordt om de hoeveelheid vrij koolzuur (CO2) in de vijver te meten. De waterhardheid van van het leidingwater in uw woonplaats kunt u opvragen bij uw waterleidingbedrijf.

GH-waarde vijver: gezamenlijke of totale hardheid
De GH-waarde van vijverwater geeft aan hoeveel mineralen er in totaal in het water opgelost zijn. Deze waarde kan variëren van nul (regenwater) tot ruim boven de 20 (kalkrijk bronwater). Voor vijverwater is een waarde tussen de zeven en twaalf geschikt. Bij deze waarde bevat de vijver genoeg voedingszouten om de zuurstofplanten goed te laten groeien.

KH-waarde vijver: karbonaathardheid
De KH-waarde geeft aan hoeveel karbonaat er in het vijverwater is opgelost. Een karbonaat is een chemische verbinding tussen een mineraal en koolzuur. Anders gezegd: de KH-waarde geeft aan, hoeveel gebonden koolzuur er in de vijver aanwezig is. Koolzuur is een belangrijke voedingsbron voor de zuurstofplanten. De KH-waarde van water kan variëren van nul (regenwater) tot tegen de 20. Voor de vijver is een waarde tussen de zeven en vijftien ideaal. De vijver bevat dan genoeg gebonden koolzuur om de zuurstofplanten te laten groeien.

Teruglopende waterhardheid
In elke vijver valt regenwater. Regenwater is erg zacht. Het gevolg hiervan is, dat de hardheid van het vijverwater geleidelijk gaat teruglopen. Wanneer de hardheid te ver daalt, zullen er problemen ontstaan met de groei van de zuurstofplanten. Uiteindelijk zal de vijver last krijgen van algen en/of troebel worden.

Het is daarom voor elke vijver noodzakelijk de hardheid periodiek te meten en zo nodig weer op peil te brengen. Het meten kan plaatsvinden met een speciale testset; de hardheid kan verhoogd worden met Mineral Clay, GH-Extra en KH-Extra.

Mineral Clay houdt de hardheid van vijverwater op peil  

Mineral Clay is een product om de waterhardheid van vijverwater te verbeteren. Het is een kleiproduct waarin alle voor zuurstofplanten noodzakelijke mineralen zitten.

Eenmaal aangebracht in de vijver lost de klei geleidelijk op in het vijverwater, waardoor de hardheid voor langere tijd op peil blijft. Een goede waterhardheid is de eerste vereiste voor goede plantengroei en helder water in de vijver.

 

(verkrijgbaar in webshop)

 

PH-waarde: de zuurgraad van de vijver
Behalve de GH- en de KH-waarde is ook de PH-waarde van de vijver een indicator voor de waterkwaliteit. De PH-waarde geeft aan, hoe zuur het vijverwater is. Hoe zuurder het water, des te meer vrij koolzuur is hierin opgelost. De hoeveelheid vrij koolzuur in een vijver is niet constant; overdag daalt deze en ’s nachts loopt deze juist op. Een goede PH-waarde schommelt ’s ochtends rond de zeven en ’s avonds rond de acht.

Een te lage PH-waarde komt niet vaak voor; een te hoge PH-waarde wel. Deze hoge waarde wijst op een gebrek aan vrij koolzuur in de vijver. Dit kan het gevolg zijn van te weinig bacteriën in de vijver. Bacteriën produceren in de vijver koolzuur.

De PH-waarde kunstmatig verlagen is meestal zinloos. De werkzame stof in een PH-verlagend middel is over het algemeen wijnsteenzuur of citroenzuur. Deze stoffen maken het vijverwater wel zuurder, maar voegen geen vrij koolzuur toe.

Waterwaarden vijver meten
Met een druppeltestset kunnen de GH-, KH- en PH-waarde van de vijver eenvoudig gemeten worden. Met een dergelijke test kunnen de waterwaarden elk circa 50 keer gemeten worden. Een testset is een onmisbaar attribuut voor de vijverliefhebber: hiermee kan immers in beeld gebracht worden, hoe de kwaliteit van het vijverwater precies is.

In onderstaande tabel is opgenomen wat de juiste waterwaarden zijn voor vijverwater en hoe deze waarde bereikt kan worden:

Naam
 
Ideale waarde
 
Verhogen met
         
GH-waarde   7 - 12   Mineral Clay, GH-Extra
         
KH-waarde   7 - 15   Mineral Clay, KH-Extra
         
PH-waarde   7 (ochtend), 8 (avond)   Niet van toepassing

 

Met een druppeltestset kunnen de belangrijste waterwaarden van de vijver (GH-, KH- en PH-waarde) ieder circa 50 keer getest worden.

 

(verkrijgbaar in webshop)

  Testset vijver voor GH-waarde, KH-waarde en PH-waarde

 

 

 

© 2014-2018 Topvijver. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Topvijver België worden gekopiëerd, overgenomen of op andere wijze openbaar worden gemaakt.