www.topvijver.nl

 

ZWEMVIJVER

Zwemvijver

Een zwemvijver heeft als belangrijkste kenmerk dat een deel van de vijver geschikt is gemaakt om in te zwemmen. Dat betekent, dat de vijver voldoende groot en diep moet zijn om dit mogelijk te maken. Naast de zwemfunctie heeft de vijver meestal ook een sierfunctie. Dit is een onderscheid met een gewoon zwembad. Een ander belangrijk verschil is de manier waarop het water helder gehouden wordt: in plaats van chloor wordt met een zwemvijver gekozen voor een natuurlijke zuivering door middel van waterplanten en bacteriën.

De zwemvijver op de foto heeft een duidelijk afgebakend zwemdeel. De planten groeien in het halfronde deel. Deze constructie heeft als voordeel dat er ongehinderd in gezwommen kan worden en dat de waterplanten tijdens het zwemmen niet kunnen beschadigen.

Net als bij een gewone vijver zorgen waterplanten, en dan met name de zuurstofplanten, voor het helder houden van de zwemvijver.

 

  Zwemvijver met apart plantendeel

 

Belang van waterplanten (zuurstofplanten)

Bij een zwemvijver is het de bedoeling dat de waterplanten zorgen voor helder water in de vijver. Vooral de zuurstofplanten zijn hierbij belangrijk. Deze planten nemen voedingstoffen (voedingszouten) op uit het water, zodat er geen voedsel achterblijft voor algen. Wanneer er voldoende waterplanten groeien in de vijver, zal het water helder blijven. Omdat een zwemvijver een grote inhoud heeft, betekent dit ook dat er veel waterplanten in de vijver gezet moeten worden. Te weinig planten in de vijver zal er toe leiden, dat deze niet op een natuurlijke manier helder kan blijven.

Plantenfilter

Om te zorgen voor voldoende waterplanten in een zwemvijver zonder dat daarbij het zwemgedeelte helemaal vol komt te staan, wordt vaak gekozen voor een plantenfilter. Dit is een apart deel van de vijver, waarin alleen waterplanten staan. In dit deel van de zwemvijver vindt dan de zuivering voor het hele watervolume plaats. Voorwaarde hierbij is, dat er voldoende watercirculatie is tussen het plantendeel en het zwemgedeelte van de vijver.

Dwarsdoorsnede zwemvijver   Constructie waarbij het zwemgedeelte van de zwemvijver vrij wordt gehouden van waterplanten. Deze staan in de ondiepere oeverzone.

 

Problemen met draadalgen

Veel vijvers hebben wel eens last van draadalgengroei. In een zwemvijver is groei van draadalgen extra vervelend, omdat het niet prettig voelt tijdens het zwemmen. Om die reden moet een zwemvijver vaker tegen draadalg behandeld worden dan een gewone vijver. Goede draadalgbestrijding vindt altijd plaats langs drie kanten:

- doden van de aanwezige draadalgen
- doden van aanwezige algsporen
- stimuleren van de plantengroei in de vijver

Veel draadalgbestrijders richten zich maar op één of twee aspecten, waardoor het resultaat van korte duur is. In onze webwinkel vindt u het product Draadalg-Plus-Zwemvijver, dat de draadalgen op alle drie de manieren aanpakt. Dit product is speciaal bestemd voor zwemvijvers. Hierdoor is het effect van de behandeling optimaal.

Voorbeeld van draadalgen in een zwemvijver. De draadalgen hechten zich aan de vijverrand, stenen en het vijverfolie. Tijdens het zwemmen voelt draadalg niet prettig aan, daarnaast is draadalg in de zwemvijver geen mooi gezicht.

 

Met Draadalg-plus-Zwemvijver bestrijdt u draadalgen in de zwemvijver op drie manieren, waarbij ook de achterliggende oorzaak van de draadalgen wordt aangepakt.

(Verkrijgbaar in webshop)

  Draadalgen in een zwemvijver

 

Problemen met troebel water (zweefalgen)

Wanneer de waterplanten in de zwemvijver niet alle voedingsstoffen uit het water opnemen, kan de vijver last krijgen van zweefalgen. Hierbij wordt het water groen en troebel en er kan na verloop van tijd een typische algengeur ontstaan. Op dat moment is het niet meer prettig om te zwemmen in de vijver. Zweefalgen zijn eencellige plantjes die bij hoge watertemperaturen zeer snel kunnen groeien.

Zweefalgen of troebel water kunnen bestreden worden met een speciale zweefalgbestrijder. Het is hierbij van belang dat in de behandeling drie fasen doorlopen worden:

- doden van de aanwezige zweefalgen
- stimuleren van de plantengroei
- extra of nieuwe waterplanten aanbrengen (zuurstofplanten en/of drijfplanten)

Veel middelen tegen zweefalg beperken zich tot het doden van de aanwezige algen. Dit betekent vrijwel altijd dat de algenbloei na korte tijd weer terugkeert.

In onze webwinkel vindt u het product Zweefalg-Plus-Zwemvijver, waarmee u de eerste twee fasen van de behandeling kunt doorlopen. Wanneer dit gecombineerd wordt met extra waterplanten, is de kans op succesvolle bestrijding van de zweefalgen het grootst. Dit product is speciaal afgestemd op zwemvijvers.

Zweefalgen zorgen voor groen en troebel water in de zwemvijver  

Zweefalgen in de zwemvijver maken het water groen en troebel. Deze vijverkwaal gaat nooit vanzelf over. De algen kunnen na verloop van tijd een vieze geur gaan veroorzaken.

 

Met het product Zweefalg-plus-Zwemvijver bestrijdt u de zweefalgen in uw zwemvijver. Hierbij worden niet alleen de algen gedood, maar ook de achterliggende oorzaak van het probleem weggenomen.

(Verkrijgbaar in webshop)

 

 

© 2014-2018 Topvijver. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Topvijver België worden gekopiëerd, overgenomen of op andere wijze openbaar worden gemaakt.