www.topvijver.nl

 

BACTERIËN IN DE VIJVER EN HET FILTER

Bacteriën: onmisbare bewoners van de vijver

Voor een heldere vijver zijn bacteriën onmisbaar. Hoewel ze met het blote oog onzichtbaar zijn, hebben bacteriën een uiterst belangrijke taak bij het helder houden van de vijver. Bacteriën produceren koolzuur (Co2), wat een belangrijke voedingsbron is voor de zuurstofplanten. Deze zuurstofplanten houden met hun groei vervolgens het vijverwater helder.

In een heldere vijver werken zuurstofplanten en bacterien samen  

In een heldere vijver werken de zuurstofplanten en de bacteriën samen. Bacteriën produceren koolzuur (Co2) dat als voeding voor de zuurstofplanten dient. De zuurstofplanten produceren zuurstof, die de bacteriën weer nodig hebben.

Wanneer deze biologische kringloop goed werkt, blijft het vijverwater helder en groeien de zuurstofplanten in de vijver als kool.

Er zijn verschillende manieren om de bacteriegroei in de vijver te stimuleren.

 

Bacteriekolonie in de vijver laten groeien

Hoewel bacteriën in de vijver op den duur vanzelf gaan groeien, kan hun aantal en groei snel verhoogd worden met enkele hulpmiddelen. Met deze hulpmiddelen wordt sneller een volwaardige bacteriekolonie verkregen. Dit geldt zeker voor relatief jonge vijvers (jonger dan twee jaar).

Begin groeiseizoen: weinig bacteriën in de vijver
Een bacteriekolonie is niet het hele jaar even groot. Aan het einde van de winter, dus juist aan het begin van het groeiseizoen, is de kolonie op zijn kleinst. Het vijverwater is dan immers nog vrij koud. Omdat juist op dit moment de zuurstofplanten gaan uitlopen, is het van belang aan het begin van het groeiseizoen te zorgen voor extra bacteriegroei in de vijver. Hiermee wordt bereikt, dat er voldoende koolzuur in het water komt voor de groei van de zuurstofplanten.

Bacteriegroei in de vijver stimuleren

Bacteriën zijn zolas gezegd belangrijk voor een heldere vijver. Er zijn drie manieren om de bacteriegroei in de vijver te stimuleren. Hieronder worden deze besproken:

Biologisch filter
Bacteriën zweven niet los in het vijverwater. Ze hebben een oppervlakte nodig om zich aan te hechten. Dit kan de vijverbodem zijn, of de grond waarin waterplanten staan. Het aantal bacteriën kan aanzienlijk vergroot worden door een biologisch filter bij de vijver te plaatsen. In zo’n filter zit poreus materiaal, waaraan bacteriën zich uitstekend kunnen hechten. Op die manier kan er in een biologisch vijverfilter snel een bacteriekolonie groeien, zeker als het filter ook nog behandeld wordt met een bacteriestarter.

In een biologisch filter groeien bacteriën in het filtermateriaal (bij het filter op de foto schuimrubber blokken). Een biologisch filter kan een bacteriekolonie huisvesten die de vijver van voldoende koolzuur (Co2) voorziet. Een vijverfilter moet bij de eerste ingebruikname en steeds bij het begin van het groeiseizoen geënt worden met een bacteriestarter.
  In een biologisch fiter groeien bacteriën op het filtermateriaal. Dit helpt de vijver helder te houden

 

Bodemsubstraat
Ook bodemsubstraat werkt door middel van oppervlaktevergroting. Op de vijverbodem wordt substraat, een poreus materiaal, aangebracht. Dit is voor de bacteriën een goede plek om zich aan vast te hechten.
Substraat wordt meestal gemaakt van lavagesteente.

Enten van de vijver
Met enten wordt bedoeld, dat er in de vijver geschikte bacteriën worden uitgezet. Dit kan gebeuren door wat bodemslib en enkele tientallen liters water van een andere vijver toe te voegen, of door het gebruiken van een bacteriestarter.

Hoewel bacteriën niet zichtbaar zijn, zijn ze wel van zeer groot belang voor een heldere en gezonde vijver. Slechte plantengroei in een vijver kan het gevolg zijn van een te kleine bacteriekolonie. Bezuinig daarom nooit op de aanschaf van een bacteriestarter, bodemsubstraat of een biologisch filter.

Bacteriestarter voor de vijver en het biologisch vijverfilter  

Pond Biotics bacteriestarter is een middel voor het opstarten van een biologisch vijverfilter. Dit product bevat nitrificerende bacteriën, die in het vijverfilter uitgroeien tot een volledige bacteriekolonie. Door een vijverfilter of vijver op deze manier te enten, onstaat veel sneller een bacteriekolonie.

(verkrijgbaar in webshop)

 

 

© 2014-2018 Topvijver. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Topvijver België worden gekopiëerd, overgenomen of op andere wijze openbaar worden gemaakt.