www.topvijver.nl

 

BIOLOGISCH FILTER VOOR DE VIJVER

Het doel van een biologisch vijverfilter is het vijverwater te voorzien van voldoende koolzuur (CO2). Bacteriën in het filter zetten afvaldeeltjes uit de vijver om, waarbij ze zuurstof uit het water opnemen en koolzuur afgeven aan het vijverwater. Dit koolzuur vormt de belangrijkste voedingsbron voor de zuurstofplanten in de vijver.

Schematische werking van een biologisch vijverfilter:

Water uit de vijver (grote groene pijl) wordt op de filtermaterialen gesproeid (kleine groene pijlen).

Het vijverwater bevat kleine vuildeeltjes, die in het filtermateriaal achterblijven. Samen met de zuurstof in het vijverwater vormt dit ideale omstandigheden voor de groei van een bacteriekolonie. Deze bacteriën geven koolzuur (CO2) af aan het vijverwater.

Via de uitstroombuis (grote blauwe pijl) stroomt het (koolzuurrijke) water weer terug naar de vijver.  Biologisch vijverfilter: schematische werking

Werking van een biologisch filter

In een biologisch filter zit poreus filtermateriaal. Dit kunnen schuimrubber matten zijn, lavastenen of keramische elementen. Het water uit de vijver stroomt door dit filtermateriaal, waarbij kleine organische vuildeeltjes uit de vijver achterblijven in het filter. Voor bacteriën is dit de ideale leefomgeving: zuurstofrijk water, voldoende voedsel en een grote oppervlakte om zich aan te hechten. Na verloop van tijd zal zich in het filtermateriaal een bacteriekolonie vormen, die de vijver van koolzuur (CO2) kan voorzien.

Een biologisch filter zal echter alleen effectief werken, als het vijverwater ook in staat is de geproduceerde koolzuur op te nemen. Voorwaarde hiervoor is, dat het water voldoende hard is (voldoende mineralen bevat). Koolzuur hecht zich namelijk aan de mineralen in het vijverwater. Voor een goede werking van een biologisch filter, is het dus van belang te zorgen voor een goede waterhardheid. Omdat invallend regenwater erg zacht is, loopt de hardheid van elke vijver geleidelijk terug. Dit kan ongedaan gemaakt worden door de vijver periodiek te behandelen met Mineral Clay. Hiermee worden nieuwe mineralen toegevoegd aan het vijverwater.

Een biologisch vijverfilter is een belangrijk hulpmiddel in de biologische kringloop van de vijver. In deze kringloop produceren bacteriën koolzuur voor de zuurstofplanten. De zuurstofplanten nemen bij hun groei dit koolzuur op en geven daarbij zuurstof af aan het vijverwater. De bacteriën gebruiken deze zuurstof weer bij het omzetten van vuildeeltjes in het filter, waarmee de kringloop rond is.

Verschillende soorten filters

Biologische filters bestaan in verschillende uitvoering. De meest eenvoudige soort heeft één filterruimte waarin het filtermateriaal ligt. Op deze basisuitvoering bestaan enkele varianten:

Meerkamerfilter
In een meerkamerfilter zitten meerdere filterruimtes, waar het vijverwater achtereenvolgens doorheen stroomt. De filtermaterialen gaan hierbij van grof naar fijn. De werking van een meerkamerfilter is niet anders dan bij een gewoon biologisch filter, al ligt de nadruk in de eerste kamers meer op het uit het water zeven van grotere vuildeeltjes.

Drukfilter
In een drukfilter wordt het vijverwater met behulp van waterdruk door het filter geperst. In een gewoon biologisch filter zorgt de zwaartekracht voor de doorstroming. Een drukfilter heeft als voordeel, dat het onder de waterlijn geplaatst kan worden. Het kan bijvoorbeeld naast de vijver ingegraven worden. De bacteriële werking van een drukfilter is niet anders dan bij een gewoon biologisch filter.

Combinatie met UVC-filter (hybride filter)
Biologische filters worden vaak gecombineerd met UVC-filtering. Dit houdt in, dat in het filter een UVC-lamp verwerkt is waar het vijverwater langs stroomt. De straling van deze UVC-lamp doodt de zweefalgen in het water, waardoor dit helder blijft.

Floating Combi 2500  

Velda Floating Combi Filter 2500 is een drijvend alles-in-één filter. Het apparaat bevat een pomp, UVC-filter en een geïntegreerd biologisch filter.

Voordeel van dit systeem is, dat er geen aan- en afvoerslangen nodig zijn. Het filter is daardoor zeer eenvoudig aan te brengen in de vijver.

 

(Verkrijgbaar in webshop)

 

Keuze en installatie van een biologisch filter

Capaciteit
Bij een biologisch filter wordt de capaciteit in liters aangegeven. Zo is een filter met een capaciteit van 6.000 liter is geschikt voor vijvers met een waterinhoud van rondom de 6.000 liter. Dit is echter maar een globale richtlijn. De capaciteit van een biologisch filter mag altijd hoger gekozen worden. Zeker als in een vijver veel vissen zitten, is een grotere capaciteit aan te raden.

Vijverpomp
Een biologisch filter heeft altijd een vijverpomp nodig om van water te worden voorzien. De capaciteit van de pomp moet afgestemd zijn op het filter. In de specificaties van een biologisch filter zal daarom altijd een maximaal pompvermogen genoemd worden. De gebruikte pomp mag niet groter zijn dan dit getal.

Plaatsing
Een biolgisch filter wordt meestal naast de vijver geplaatst. Voor een goede werking is het belangrijk de vijverpomp zo ver mogelijk van de uitstroom van het filter in de vijver te plaatsen. Dit zorgt ervoor, dat al het vijverwater door het filter gepompt wordt en niet slechts een deel.

Enten van bacteriën en rijpen van het filter
Om de bacteriegroei in het filter te versnellen, kan het filter geënt worden met een bacteriestarter. Hierbij worden nitrificerende bacteriën in het filtermateriaal aangebracht, die vervolgens uitgroeien tot een volledige bacteriekolonie. Deze enting kan plaatsvinden bij de eerste ingebruikname van het filter. In de winterperiode zal de bacteriekolonie in het biologisch filter echter grotendeels afsterven. Het is daarom aan te raden, aan het begin van het groeiseizoen het filter op gang te helpen met een bacteriestarter.

Onderhoud van een biologisch filter

Een biologisch filter is praktisch onderhoudsvrij. Alleen als het filter verstopt raakt, is onderhoud noodzakelijk. In dat geval moeten de filtermaterialen deels gereinigd worden, zodat het water weer goed door het filter kan stromen. Probeer in dit geval om de filtermaterialen niet volledig schoon te maken, omdat dan de hele bacteriekolonie uit het filter zou verdwijnen.

Groeiseizoen: filter continu laten draaien
De bacteriën in het filter zijn afhankelijk van zuurstofrijk vijverwater. Wanneer dit niet meer aangevoerd wordt, zal de bacteriekolonie afsterven. Het is daarom noodzakelijk dat een biologisch filter tijdens het groeiseizoen (maart – oktober) dag en nacht aanstaat. De vijverpomp moet het filter dus 24 uur per dag van zuurstofrijk water voorzien.

Winterperiode: filter uitschakelen
In de winterperiode (november – maart) ligt de plantengroei in de vijver vrijwel stil. Het biologisch filter kan in de wintermaanden daarom het beste uitgeschakeld worden. Het filter kan dan schoongemaakt en gecontroleerd worden. In het voorjaar kan het weer aangezet worden, waarbij de filtermaterialen geënt worden met een bacteriestarter.

Deze Starter Filterset 3000 bevat een biologisch filter, een geïntergeerde UVC-lamp, een vijverpomp, slangmateriaal en een bacteriestarter. Hiermee schaft u in één keer een complete filterset voor de vijver aan.

 

(Verkrijgbaar in webshop)

  Filter Starter Set 3000

 

 

 

© 2014-2018 Topvijver. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Topvijver België worden gekopiëerd, overgenomen of op andere wijze openbaar worden gemaakt.