www.topvijver.nl

 

DRAADALGEN IN DE VIJVER BESTRIJDEN

In bijna elke vijver komt wel eens draadalg voor. Draadalgen zijn makkelijk te herkennen: het zijn draadvormige wieren, die zich aan bijna alle oppervlakten kunnen hechten. Draadalgen groeien vaak aan de vijverwand, aan stenen in de vijver en tussen de waterplanten. Dit laatste is meteen ook het meest kwalijk. Door hun eigen groei kunnen draadalgen de groei van zuurstofplanten in de vijver remmen. Wanneer dat gebeurt, kan de vijver makkelijk troebel worden. Het is daarom belangrijk beginnende draadalgen direct te bestrijden. Afgezien van het biologische aspect zijn draadalgen natuurlijk ook niet mooi om te zien.

Draadalgen in de vijver: een goed te behandelen probleem  

De draadalgen in deze vijver overwoekeren de zuurstofplanten (waterpest). Hierdoor raakt de biologische kringloop in de vijver verstoord.

Om te voorkomen dat draadalg in de vijver de overhand krijgt, kan beginnende draadalggroei het beste direct behandeld worden.

Oorzaken van draadalg in de vijver

In een vijver die perfect functioneert zullen de zuurstofplanten alle voedingsstoffen uit het vijverwater opnemen. In die situatie blijft er niets achter voor algengroei, en zullen er dus ook geen draadalgen in de vijver voorkomen. In de praktijk blijkt echter vaak, dat het gehalte aan voedingsstoffen in het vijverwater varieert waardoor er toch algengroei ontstaat.

Een andere oorzaak van groei van draadalgen is een te klein aantal zuurstofplanten in de vijver. Deze planten zijn dan niet in staat alle voedingsstoffen uit het water op te nemen, waardoor (draad)algengroei zal optreden.

De meest voorkomende oorzaak van draadalgen is echter een te lage waterhardheid. Dit houdt in, dat er te weinig mineralen (voedingszouten) in het vijverwater opgelost zitten. Zuurstofplanten hebben hard water nodig voor hun groei. In zacht water zullen deze planten minder goed of helemaal niet groeien. Draadalgen stellen veel lagere eisen aan het vijverwater en zullen ook groeien in zacht water. Om deze reden zie je, dat in een vijver met een te lage waterhardheid de draadalgen het winnen van de zuurstofplanten. Draadalgen bestrijden moet in deze situatie altijd samengaan met verhoging van de waterhardheid.

Bestrijden van draadalgen

Succesvol draadalg verwijderen moet altijd langs meerdere kanten plaatsvinden. Het gebruiken van een bestrijdingsmiddel dat alleen de draadalgen doodt, is symptoombestrijding. De draadalgen zullen dan weer snel terugkeren in de vijver.

Draadalg bestrijden op een effectieve manier werkt langs drie kanten:

- doden van de draadalgen in de vijver
- doden van de algsporen in de vijver
- stimuleren van de groei van de zuurstofplanten in de vijver

De meeste draadalgbestrijders beperken zich tot het doden van de draadalgen in de vijver. Dit geldt in elk geval voor alle poedervormige bestrijders, die doorgaans zeer snel uitgewerkt zijn en een beperkt resultaat geven.

Een middel dat de draadalgen op drie manieren bestrijdt, is Draadalg-in-Eén. Dit product bevat naast een algdoder ook een middel om de waterhardheid van de vijver te verhogen, waardoor de zuurstofplanten beter gaan groeien. Hiermee wordt de achterliggende oorzaak van het draadalgprobleem aangepakt.

Goede draadalgbestrijding vindt plaats op drie manieren:

-doden van de aanwezige draadalgen
-doden van de aanwezige algsporen
-verbeteren van de waterkwaliteit (waterhardheid)

Met Draadalg-in-Eén bestrijdt u de draadalgen in de vijver langs deze drie kanten. Dit product is gericht op een langdurig resultaat, niet op symptoombestrijding.

(verkrijgbaar in webshop)

  Draadalgen bestrijden met Draadalg-in-Eén geeft een langdurig resultaat

Draadalgen in voorjaar en najaar

Bij draadalgen bestrijden is het belangrijk om te weten dat draadalgen in het voorjaar bij een lagere watertemperatuur beginnen te groeien dan de zuurstofplanten. In het najaar groeien de draadalgen juist langer door. Dit is de reden, dat veel vijvers juist in het vroege voorjaar met een draadalgenplaag kampen. Door de vijver zowel in het voorjaar als in het najaar een precentieve behandeling te geven met Draadalg-in-Eén kan dit probleem makkelijk voorkomen worden.

 

© 2014-2018 Topvijver. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Topvijver België worden gekopiëerd, overgenomen of op andere wijze openbaar worden gemaakt.