www.topvijver.nl

 

NATUURLIJKE VIJVER

Natuurlijke vijver

Het belangrijkste kenmerk van een natuurlijke vijver is de natuurlijke overgang van water naar land. Deze oeverzone wordt gevormd door een natuurlijke rand van moerasplanten. Hierdoor lijkt een natuurlijke vijver op een waterpartij zoals die in de vrije natuur voorkomt. Een natuurlijke vijver komt het beste tot zijn recht als deze een bepaalde grootte heeft (minstens 10.000 liter en tien vierkante meter wateroppervlakte). Gevolg is, dat natuurlijke vijvers het beste in een grote tuin passen.

Ontwerpen van een natuurlijke vijver

Het ontwerpen van een natuurlijke vijver wijkt niet veel af van het maken van een algemeen vijverontwerp. Punt van aandacht is wel de oeverzone: omdat deze gevormd wordt door moerasplanten, moet de vijver rondom een ondiep deel van tien tot twintig centimeter hebben. Hierin kunnen de moerasplanten geplaatst worden.

Bij een natuurlijke vijver wordt de overgang van water naar land vormgegeven door een zone met moerasplanten. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang tussen het natte en droge deel van de tuin.

  Natuurlijke vijver met plantrand

 

Hybride vorm

Het onderscheid tussen formele en natuurlijke vijvers is niet absoluut. Er zijn hybride vormen denkbaar, waarbij de vijver aan één kant (bijvoorbeeld waar hij aan een terras grenst) een strakke rand heeft en aan andere zijde een meer natuurlijke rand met moerasplanten heeft.

 

© 2014-2018 Topvijver. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Topvijver België worden gekopiëerd, overgenomen of op andere wijze openbaar worden gemaakt.