www.topvijver.nl

 

EEN VIJVER ONTWERPEN

Goed vijverontwerp

Een mooie vijver begint met een goed vijverontwerp. Fouten in het ontwerp kunnen na de aanleg vaak niet meer hersteld worden en leiden dan tot een vijver die voortdurend problemen kent, zoals troebel water, vissterfte of algengroei. Vaak voorkomende fouten zijn:
- te geringe of juist te grote diepte van de vijver
- hellende vlakken op de vijverbodem
- geen goed beplantingsplan

Op deze pagina bespreken we hoe een goed vijverontwerp tot stand komt en welke keuzes daarbij gemaakt moeten worden.

Een vijver kan het beste aangelegd worden op basis van een degelijk ontwerp. Met een goed vijverontwerp worden fouten voorkomen en zal het eindresultaat mooier zijn.

De afbeelding toont een vijver die een tweede, verhoogd bassin heeft waarin moerasplanten gezet zijn. Met een pomp wordt het water uit de vijver naar het hogere bassin verplaatst, waaruit het via een watervalletje weer terugloopt in het hoofdbassin. Dit zorgt meteen voor beluchting van het vijverwater.

  Vijverontwerp: met een goed ontwerp maak je een mooie vijver

 

Plaats van de vijver in de tuin

Als eerste zal voor de vijver een geschikte plek in de tuin gezocht moeten worden. Deze plek moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

Voldoende zon
Een vijver heeft minstens zes uur zon per dag nodig. Deze hoeveelheid zon is nodig om de waterplanten goed te laten groeien. Een plek met teveel schaduw kan daarom beter niet gekozen worden. De ideale hoeveelheid zonlicht voor een vijver ligt tussen de acht en tien uur per dag.

Zichtbaarheid vijver
De vijver moet een opvallende plaats krijgen in de tuin, waar hij goed zichtbaar is vanaf bijvoorbeeld het terras. Maar ook de zichtbaarheid vanuit het huis is een aandachtspunt. Door een plek te kiezen waar de vijver ook vanuit binnen te zien is, zal de sierwaarde ervan alleen maar groter worden.

Formele (strakke) of natuurlijke vijver

Ook voor het type vijver moet vooraf gekozen worden. Een formele (strakke) vijver met een scherpe overgang tussen water en land past doorgaans het beste in een wat kleinere tuin. In een kleinere tuin zijn vaak al strakke lijnen aanwezig (schuttingen, gemetselde muur, haag) die mooi samengaan met de strakke lijnen van een formele vijver. Als er gekozen wordt voor een niet al te grote vijver (tot 10.000 liter inhoud) is een formele vijver meestal de beste keuze.

In een grotere tuin kan de keuze juist vallen op een natuurlijke vijver, met een meer geleidelijke overgang tussen land en water. Een natuurlijke vijver moet niet te klein gemaakt worden (minstens 10.000 liter), omdat dan juist een onnatuurlijk resultaat ontstaat.

Vijver met waterlelies  

Voorbeeld van een formele vijver met stenen randafwerking. Deze vijver heeft een aantal groepen waterlelies. Een waterlelie is een waterplant die een vrij grote plantdiepte vraagt. In het ontwerp van de vijver is hiermee al rekening gehouden en de vijver is op de juiste plaatsen voorzien van de juiste diepte voor deze planten.

 

 

Grootte van de vijver

Het formaat van de nieuwe vijver is voor een belangrijk deel een kwestie van persoonlijke voorkeur, al moet er wel rekening gehouden worden met het formaat van de tuin. Een vijver die meer dan een derde deel van de tuin in beslag neemt, verliest snel zijn schoonheidswaarde. Aan de andere kant komt een te kleine vijver ook niet goed uit de verf.

Diepte van de vijver

Een verkeerd gekozen diepte van de vijver leidt vaak tot problemen na de aanleg. Omdat herstel dan vrijwel niet meer mogelijk is, is het belangrijk om in het ontwerp een goede vijverdiepte te kiezen.

In elk geval is het van belang, de vijver niet op alle punten even diep te maken. Vissen in de vijver hebben bijvoorbeeld een bepaalde diepte nodig om te kunnen overwinteren, maar de meeste zuurstofplanten groeien juist weer het beste op een geringere diepte. Door de vijver te voorzien van plateaus van verschillende diepte, wordt het beste resultaat verkregen.

In de praktijk betekent dit, dat circa de helft van de vijverbodem een diepte van vijftig centimeter moet hebben en circa de helft een diepte van tachtig centimeter tot een meter. Daarnaast kan, bij een natuurlijke vijver, gekozen worden voor een ondiepe oeverzone (tien – twintig centimeter) voor moerasplanten.

De precieze diepte van het diepe plateau in de vijver hangt af van de totale vijveroppervlakte. Bij een oppervlakte tot tien vierkante meter is een diepte van tachtig centimeter voldoende; bij een grotere oppervlakte moet deze een meter zijn.

Verder is het van groot belang, dat de bodem geen hellende vlakken heeft. Vijverplanten worden altijd in plantmanden in de vijver gezet; bij een hellende bodem zouden deze allemaal naar het diepste punt van de vijver schuiven.

Plattegrond en dwarsprofiel van de vijver

Bij een goed vijverontwerp horen een plattegrond van de vijver waarop de plek in de tuin te zien is en een dwarsprofiel. Hierop zijn de diepte en de verschillende plateaus van de vijver zichtbaar.

Voorbeeld van een vijverontwerp waarin een plattegrond en een dwarsprofiel zijn opgenomen. Op de plattegrond is de plaats van de vijver in de tuin te zien. De dwarsdoorsnede van de vijver (onder) laat de verschillende plantniveaus in de vijver zien.

Behalve een plattegrond en een dwarsprofiel hoort bij een vijverontwerp ook een beplantingsplan. Hierop staat aangegeven welke planten waar in de vijver komen.

Waterplanten hebben niet alleen een sierfunctie. De zuurstofplanten in de vijver zorgen er voor, dat het vijverwater helder blijft.

 

  ontwerp van een vijver met plattegrond en dwarsprofiel

 

Materiaal van de vijver: vijverfolie, voorgevormde kunststof vijverbak of beton

Een vijverkuil kan op verschillende manieren waterdicht gemaakt worden. De meest toegepaste materialen zijn vijverfolie, een voorgevormde kunststof vijverbak of een betonnen constructie.

Vijverfolie
Voordeel van vijverfolie is dat het goedkoop is en dat de vorm van de vijver heel flexibel gekozen kan worden. Met folie kan immers elke hoek of bocht eenvoudig bekleed worden. Grootste nadeel van folie is dat het gevoelig is voor lekkage. PVC-vijverfolie wordt na vijf tot tien jaar geleidelijk poreus, rubberfolie kan tot wel vijftig jaar meegaan maar is wel duurder in de aanschaf.

Voorgevormde kunststof vijverbak
Voordeel van een voorgevormde vijverbak is dat deze niet snel lek zal raken. Nadeel is dat de vorm van de vijver door de fabrikant bepaald wordt. Daarnaast zijn de meeste vijverbakken relatief klein (tot 2.500 liter). Het is wel mogelijk een grotere vijverbak op maat te laten maken, maar dit is vrij kostbaar.

Voorgevormde vijverbak  
Een voorgevormde vijver wordt in zijn geheel ingegraven op de gewenste plek. Voordeel van deze vijver is dat ze niet snel lek raken; nadeel is dat de meeste modellen een vrij kleine inhoud hebben. Modellen met een grotere inhoud zijn erg duur in aanschaf.

 

Betonnen vijver
Een goed aangelegde betonnen vijver is praktisch onverwoestbaar en kan in elke gewenste vorm gemaakt worden. Nadeel is de lastigere constructie (bekisting, bewapening) en de relatief hoge prijs. Wanneer een betonnen vijver niet goed aangelegd wordt, kan deze bij vorst scheuren en gaan lekken. Het is erg lastig om de vijver in dit geval weer waterdicht te krijgen. De vijverbak alsnog met folie bekleden is dan vaak de enige oplossing.

Randafwerking van de vijver

De rand van de vijver is het meest in het oog springende deel. Een mooie afwerking hiervan bepaalt voor een groot deel het uiteindelijke effect van de vijver. Bij een natuurlijke vijver zorgen de moerasplanten na verloop van tijd voor een natuurlijke rand; bij een formele vijver moet de rand al bij de aanleg aangebracht worden.

In alle gevallen geldt, dat de vijverrand hoger moet zijn dan de omringende tuin. Dit voorkomt, dat er vervuild water uit de tuin in de vijver kan lopen bij een flinke regenbui.

Veelgebruikte manieren van randafwerking zijn het plaatsen van iets over de vijverrand stekende stenen, het metselen van een laag muurtje rond de vijver of het maken van een hardhouten rand.

Bij deze vijver wordt de rand afgewerkt met hout. Op de foto is goed te zien dat de vijverrand hoger ligt dan de tuin. Dit voorkomt dat er vuil water uit de tuin in de vijver kan lopen.
  Randafwerking vijver met hout

 

Beplantingsplan voor de vijver

Een belangrijk deel van het vijverontwerp is het beplantingsplan. Hierin komt te staan welke planten op welke plek in de vijver komen. Waterplanten, en dan met name de zuurstofplanten, staan niet alleen voor de sier in de vijver. Deze planten hebben een belangrijke taak in het helder houden van het vijverwater. Juist de fase net na de aanleg bepaalt in grote mate of de vijver helder blijft of niet. Van het begin af aan zorgen voor de juiste beplanting maakt de kans op een heldere vijver een stuk groter.

vijver met verschillende plantzones op verschillende diepte  
Deze afbeelding laat zien hoe verschillende plantdieptes in het vijverontwerp kunnen worden opgenomen. Door verschillende dieptes in de vijver te maken, kan elke plantensoort later op de meest geschikte diepte worden geplaatst.

 

Waterkwaliteit vijver

Niet elk water is geschikt vijverwater. Het water in de vijver moet de juiste voedingszouten bevatten voor de waterplanten. Wanneer dit niet het geval is, zullen de waterplanten niet goed groeien en zal de vijver snel troebel worden en last krijgen van algengroei.

Een geschikt middel om (leiding)water te veranderen in goed vijverwater is GH-Extra. Dit product kan tijdens het vullen van de vijver toegevoegd worden en voorziet de vijver direct van voldoende voedingszouten.

 

© 2014-2018 Topvijver. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Topvijver België worden gekopiëerd, overgenomen of op andere wijze openbaar worden gemaakt.