www.topvijver.nl

 

GROEN TROEBEL WATER (ZWEEFALGEN) IN DE VIJVER BESTRIJDEN

Herkennen van zweefalg in de vijver

Wanneer een vijver last heeft van zweefalgen, wordt het water troebel en groen. Zweefalgen zijn eencellige algjes, die zich heel snel vermenigvuldigen bij de juiste groeicondities (warm weer en zacht vijverwater). Zweefalg is een vervelende vijverkwaal, die nooit vanzelf overgaat. Op deze pagina kijken we wat de oorzaken zijn van zweefalg in de vijver en op welke wijze een groene troebele vijver weer helder gemaakt kan worden.

Vijver met zweefalgen: het vijverwater is groen en troebel  
Deze vijver heeft last van zweefalgen. De vissen en planten zijn daardoor bijna niet meer zichtbaar.

Zweefalg in de vijver betekent dat de biologische kringloop in de vijver niet goed functioneert. Met een juiste aanpak kan het probleem verholpen worden en kan de vijver weer helder gemaakt worden.

 

Oorzaak van zweefalgen

Zweefalgen zullen gaan groeien als het vijverwater meer voedingsstoffen bevat dan de zuurstofplanten kunnen opnemen. De voedingsstoffen die in de vijver achterblijven, leiden tot de groei van zweefalg. Zuurstofplanten en zweefalgen zijn dan ook voedselconcurrenten.

Wanneer een vijver eenmaal is aangetast door zweefalg, helpt het niet om simpelweg extra zuurstofplanten in de vijver te zetten. Omdat de zweefalgen massaal aanwezig zijn in de vijver, verbruiken ze al het koolzuur in het vijverwater. Hierdoor zullen de zuurstofplanten die in de vijver staan afsterven, wat het algenprobleem alleen maar erger maakt. Om de zweefalgen uit de vijver te krijgen, moet deze vicieuze cirkel eerst doorbroken worden.

In een vijver waarin de zuurstofplanten goed groeien, heeft zweefalg geen kans. Het water in een dergelijke vijver zal dan ook glashelder blijven.

Bij de behandeling van zweefalgen is het uiteindelijke doel dan ook, te zorgen dat er voldoende groeiende zuurstofplanten in de vijver komen.

Extra zuurstofplanten in een vijver zetten die al last heeft van zweefalgen werkt niet. Deze nieuwe planten zullen snel doodgaan, omdat de zweefalgen al het koolzuur uit het vijverwater opnemen. Eerst zullen de aanwezige algen bestreden moeten worden.

  Zuurstofplanten in de vijver voorkomen zweefalgen

 

Aanpak van zweefalgen in de vijver

Als eerste zal bekeken moeten worden, waardoor de zweefalgen konden gaan groeien in de vijver. Meestal is de oorzaak een te lage waterhardheid van het vijverwater. Hierdoor loopt de groei van zuurstofplanten terug, waardoor de zweefalgen alle kans krijgen om te gaan groeien. Door invallende neerslag loopt de waterhardheid van elke vijver langzaam terug.

Het weer helder maken van de vijver verloopt in drie stappen:

1. Doden van de aanwezige zweefalgen in de vijver
Het doden van de zweefalgen in de vijver kan gebeuren met een zweefalgbestrijder en/of het plaatsen van een UVC-lamp bij de vijver.

2. Verhogen van de waterhardheid
De bedoeling hiervan is, dat de groeicondities van de zuurstofplanten verbeteren. Dit wordt bereikt door de vijver te voorzien van extra voedingszouten (mineralen), waardoor de waterhardheid weer toeneemt.

3. Plaatsen van extra zuurstofplanten in de vijver
Zodra de vijver weer enigszins helder is na het doden van zweefalgen (stap 1) en de waterhardheid weer op peil is gebracht (stap 2) moeten er extra zuurstofplanten geplaatst worden in de vijver. De groeicondities voor deze nieuwe planten zijn nu beter. Wanneer de nieuwe zuurstofplanten goed gaan groeien, zullen zij de vijver helder houden en keert de zweefalg niet terug.

De meeste zweefalgbestrijders beperken zich tot stap 1. Dit betekent, dat het resultaat dat ermee bereikt wordt kortdurend is. De zweefalgen keren dus weer snel terug.

Met het product Zweefalg-in-Eén zet u de eerste twee stappen. Dit product bestaat uit een zweefalgbestrijder en een middel om de waterhardheid van de vijver te verbeteren. Wanneer gebruik van Zweefalg-in-Eén gevolgd wordt door het plaatsen van extra zuurstofplanten in de vijver, geeft dit de grootste kans op het succesvol bestrijden van de zweefalgen in de vijver.

Zweefalg-in-Eén helpt troebele groene vijvers weer helder te krijgen  

Bestrijding van zweefalgen moet in de juiste volgorde gebeuren en altijd gevolgd worden door het plaatsen van extra zuurstofplanten in de vijver.

Zweefalg-in-Eén doodt aanwezige zweefalgen en verbetert de waterkwaliteit (waterhardheid), waardoor de extra zuurstofplanten beter kunnen groeien in de vijver. Hierdoor kan de vijver langdurig helder blijven.

(verkrijgbaar in webshop)

Zweefalgen voorkómen

Bestrijding van zweefalgen is een lastige klus. Het beste kunt u daarom proberen zweefalgen in de vijver te voorkómen. Wat hieraan bijdraagt is een goede waterhardheid van de vijver. Dit kunt u bereiken door de vijver jaarlijks te behandelen met Mineral Clay en te zorgen voor voldoende zuurstofplanten in de vijver.

 

 

© 2014-2018 Topvijver. Niets uit deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Topvijver België worden gekopiëerd, overgenomen of op andere wijze openbaar worden gemaakt.